П.К.Љуботен

Инфо

 Планинарскиот клуб „Љуботен“ - Тетово е доброволно, масовно, вонпартиско здружение на граѓани, посебно на младината и подмладокот, кое делува во правец на реализирање на определени цели и задачи од областа на планинарските спортови, спортската рекреација, екологијата, воспитувањето и планинскиот туризам.

П.К. „Љуботен“ - Тетово е коститутивен дел од Федерацијата на планинарски спортови на Македонија.

 Седиштето на П.К. „Љуботен“ е на
ул. „К.Ј. Питу“, бр. 6, 1200 Тетово

e-mail: kontakt@pkljuboten.org.mk
Жиро сметка: 290-4000000139/02;
Дан. Бр. 4028985117396; ТТК Банка

 Секој вторник и петок, на гореспоменатата локација, членовите на клубот присуствуваат на работни состаноци во своите простории од 19.00 до 21.00 часот.

Клубот располага со планинарски домови на Попова Шапка и Љуботен
Клубот располага и со канцеларија која опслужува со професионални водачи на планина.
 
 facebook          twitter

Линкови

                                  Шара Ски