П.К.Љуботен

Displaying items by tag: clenarina
Понеделник, 10 Април 2017 20:14

Членарина за 2017

Известување за сите оние кои сакаат да се приклучат на ПК Љуботен, а воедно и потсетување за веќе постојните членови: Членарината, која изнесува 800 денари (за лицата под 18 год. истата е 400 ден) може да се уплати во просториите на клубот или на жиро с-ка:290400000013902 назив на примач: ПК Љуботен-Тетово, денонент: ТТК Банка АД Скопје, цел на дознака: членарина за 2017 година. Членарината потребно е да се уплати до 15.04.2017 заради регулирање на персоналното осигурување. Маркиците за тековната година, исто така, може да се подигнат во просториите на клубот. Ве очекуваме!!

Published in Новини